Mga Tuntunin at Kundisyon ng EITCA Academy

I. Pangkalahatang mga probisyon

§1

Ang mga sumusunod na termino at kundisyon (mula dito na tinukoy bilang T&C) ay tukuyin ang pormal na regulasyon patungkol sa samahan ng EITCA Academy - isang pagpapatupad ng European Information Technologies Certification EITC at ang European Information Technologies Certification Academy EITCA program, pagkatapos dito ay tinukoy bilang EITC/Ang mga Programa ng EITCA, ayon sa pagkakabanggit - kabilang ang detalyadong mga termino at kundisyon ng pakikilahok, pagbabayad, at mga karapatan at obligasyon ng kalahok ng programa ng EITC/EITCA Academy Certification (mula rito ay tinukoy bilang ang Kalahok).

II. Organisasyon ng EITCA Academy

§2

Ang EITCA Academy ay isinaayos at ipinatupad ng European Information Technologies Certification Institute (EITCI Institute), na nagpapatakbo sa ilalim ng ligal na anyo ng isang non-profit na ASBL (Association Sans But Lucratif, ie. Association without Profit Purpose) na samahan na nakarehistro sa Belgium. Ang EITCI Institute ay naitatag noong 2008 alinsunod sa mga probisyon ng Pamagat III ng Belgian Law, na nagbibigay ng ligal na personalidad sa mga samahan na hindi kumikita at mga pagtatatag ng pampublikong utility. Ang Institute ay may rehistradong tanggapan ng tanggapan nito sa Belgium, sa Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brussels. Ang EITCA Academy ay ipinatupad alinsunod sa mga pamamaraan ng pamamaraan, teknikal at programa ng EITCI Institute, na gumaganap din bilang isang Certifying Body para sa EITC/EITCA Program sa loob ng EITCA Academy.

§3

Ang pangangasiwa ng organisasyon sa pagpapatupad ng EITCA Academy ay isinagawa ng Direktor ng EITCA Academy.

§4

Ang EITCI Institute ay may pananagutan sa pagpapatupad ng mga proseso ng didactic at pagsusuri alinsunod sa mga sertipikasyon ng sertipikasyon, pagpapatakbo ng Opisina ng Kalihim ng EITCA Academy at pangangasiwa ng mga e-learning at remote na pagsusuri sa mga sistema ng IT. EITCA Academy Secretary Office ay direktang pinangangasiwaan ng Direktor ng EITCA Academy. Ang lahat ng mga rehiyon at pambansang edisyon ng EITCA Academy ay pinangangasiwaan din ng Direktor ng EITCA Academy.

§5

1. Ang matibay na pangangasiwa sa pagpapatupad ng EITCA Academy ay isinasagawa ng may-katuturang koponan at mga kasosyo ng EITCI Institute (kasama na ang mga miyembro ng EITCI Institute, pati na rin ang dalubhasa o mga tauhang tauhan ng didactic ng mga kasosyo sa kumpanya at unibersidad) na may pangangalaga sa indibidwal na programa mga lugar.
2. Ang panlabas na pangangasiwa sa kalidad ng pagpapatupad ng EITCA Academy at ang pagsunod nito sa EITC/EITCA Programs ay isinagawa ng Komite ng Program ng EITCI Institute, na tumutukoy at sumasang-ayon sa programa at makabuluhang nilalaman ng EITC/EITCA Certification, pati na rin ang mga alituntunin para sa mga kurikulum at eksaminasyon.

III. Proseso ng pang-edukasyon

§6

Ang EITCA Academy ay isinasagawa sa anyo ng di-nakatigil, malalayong didactic at proseso ng pagsusuri sa loob ng dedikadong mga platform ng e-learning at sertipikasyon, alinsunod sa mga alituntunin ng EITC/EITCA Program. Ang parehong proseso ng didactic at mga pagsusuri ay isinasagawa nang buong online sa pamamagitan ng Internet.

§7

Pinapayagan ng EITCA Academy para sa pakikilahok sa parehong mga indibidwal na programa ng EITC Certification (mula dito na tinukoy bilang EITC Programs) pati na rin sa pinagsama-samang mga programa ng EITC Certification ng EITCA Academies, na binubuo ng mga paunang natukoy na may-katuturang mga kaugnay na hanay ng mga Programa ng EITC na sumasaklaw sa saklaw ng isang partikular na EITCA Programa ng Academy.

§8

Ang detalyadong impormasyon at kurikulum, mga saklaw ng nilalaman ng EITC at EITCA Academy Program ay nai-publish sa mga website ng EITCI Institute at EITCA Academy at maaaring sumailalim sa mga pagbabago upang maipakita ang patuloy na pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon at magbigay ng kasalukuyang mga pagsasaayos sa mga pagbabago ng EITC/EITCA Program na patnubay na ipinakilala ng EITCI Institute bilang resulta ng patuloy na pag-unlad ng Information Technologies at kaukulang kurikulum sa sertipikasyon.

§9

Ang proseso ng didactic ay isinasagawa sa online sa platform ng e-learning, bilang isang pamamaraan na hindi isinama para sa bawat kalahok, pagpapagana ng pagpapatala sa anumang oras ng taon ng kalendaryo, at isang isinapersonal, kakayahang umangkop na pag-iskedyul ng pag-aaral na inangkop sa mga kinakailangan at kakayahan ng kalahok.

§10

Ang proseso ng didactic sa loob ng bawat EITC Programs ay isinasagawa sa anyo ng mga online na lektura, pagsasanay at mga aralin sa laboratoryo sa loob ng saklaw na tinukoy ng kurikulum ng programme.

§11

Bilang bahagi ng proseso ng didactic EITCA Academy, ang Kalahok ay may access sa mga online na konsultasyong didactic sa saklaw ng kurikulum. Ang mga konsultasyon ay ipinatupad nang malayuan ng mga nauugnay na eksperto at tagapagturo.

§12

1. Ang pagkumpleto ng bawat isa sa mga Programa ng EITC ay kinondisyon sa pamamagitan ng matagumpay na pagpasa ng pangwakas na pagsusulit sa pinakamababang antas na tinukoy sa 60% alinsunod sa EITC Program at mga patnubay ng EITCI Institute. Ang pangwakas na pagsusulit para sa bawat isa sa mga Programa ng EITC ay may isang form ng isang malayuan na kinuha ng maraming pagpipilian na pagsubok, na isinasagawa nang ganap sa online sa platform ng sertipikasyon.
2. Ang pagkumpleto ng EITCA Academy Program ay kinondisyon sa pamamagitan ng matagumpay na pagkumpleto ng lahat ng mga Programa ng EITC na bumubuo ng may-katuturang EITCA Academy.

§13

Ang saklaw ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang maipasa ang pangwakas na pagsusulit para sa bawat isa sa mga Programa ng EITC ay tumutugma sa makabuluhang nilalaman ng kaukulang kurikulum at tinukoy ng koponan ng didactic na may pag-iingat sa isang partikular na EITC Program, alinsunod sa mga alituntunin ng programa ng EITCI Institute. at sa pagkonsulta sa Direktor ng EITCA Academy.

§14

1. Kung sakaling kabiguan sa pagkamit ng isang minimum na pagpasa ng threshold ng isang partikular na panghuling pagsusulit sa EITC Program, pinahihintulutan ang kalahok na muling kunin ang nabigo na pagsusulit nang walang bayad.
2. Kung ang pangalawang pagtatangka upang makapasa ng isang pangwakas na pagsusulit ay nagreresulta din sa isang pagkabigo, ang kalahok ay maaaring magsagawa ng kasunod na mga pagtatangka sa pagpapasya ng isang indibidwal na pagpapasya ng Direktor ng EITCA Academy. Ang EITCI Institute ay may karapatan na singilin ang kalahok para sa bawat karagdagang diskarte sa pagsusulit (lampas sa pangalawang pagtatangka) alinsunod sa kasalukuyang mga regulasyon, gayunpaman sa kaso ng positibong desisyon ng Direktor ng EITCA Academy posible na palayain ang kalahok mula sa karagdagang singil para sa labis na diskarte sa pagsusulit.
3. Ang mga kalahok ay karapat-dapat sa isang solong libreng karagdagang pagwawasto na diskarte sa pangwakas na pagsusulit sa EITC Program kung hindi sila nasiyahan sa nakuha na marka, sa kondisyon na ang pagsusulit ay naipasa sa unang pagtatangka. Sa ganoong kaso, ang mas mataas ng parehong mga resulta ay isinasaalang-alang.

§15

Matapos matagumpay na makumpleto ang EITC Program o EITCA Academy (depende sa pagkakaiba-iba ng pakikilahok) at pagtugon sa pormal na kinakailangan ng pagkumpleto ng EITC/EITCA Program, nakukuha ng kalahok ang sumusunod na mga dokumento:
- sertipiko ng EITC kung sakaling ang Lumalahok ay nakatala sa kaukulang Programang EITC lamang, na awtomatikong inilabas ng EITCI Institute sa Brussels (kasama ang mga karagdagang dokumentasyon).
- sertipiko ng EITCA kasama ang lahat ng mga sertipiko ng EITC kung sakaling ang Lumalahok ay nakatala sa EITCA Academy Program, awtomatikong inilabas ng EITCI Institute sa Brussels (kasama ang mga karagdagang dokumentasyon).
Ang pagpapatunay sa online at pagpapatunay ng mga inisyu na sertipikasyon ng EITC/EITCA ay tinukoy sa §27.

IV. Mga panuntunan sa pagpapatala at pagbabayad

§16

Ang pagpaparehistro para sa pakikilahok ng EITCA Academy ay patuloy na isinasagawa. Dahil sa asynchronous at isinapersonal na likas na katangian ng mga ginamit na platform ng e-learning, ang pagpapatala para sa Mga Programa ay maaaring gawin sa anumang oras ng taon ng kalendaryo.

§17

1. Ang pagpapatala para sa EITC/EITCA Academy Certification Programs ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang elektronikong rehistro sa EITCA Academy website at pag-aayos ng bayad sa pakikilahok para sa napiling EITC o EITCA Academy Program.
2. Ang natitirang personal na data ng kalahok kasama ang pagkakakilanlan, data at pagsingil ng data, na kinakailangan para sa proseso ng sertipikasyon ay kailangang ibigay sa ibang yugto ng pagtatapos ng pagpapatala (sa panahon ng regulasyon ng mga pagbabayad sa bayad).
3. Sa parehong pagpaparehistro na tinukoy sa talata 1, pati na rin ang pagwawakas sa pagpapatala ng pag-utos ng Programang Sertipikasyon na tinukoy sa talata 2, ang kalahok ay dapat magbigay ng kanilang tunay na personal at pagsingil na data.

§18

Ang mga bayad para sa pakikilahok sa EITC/EITCA Programs ay nai-publish sa loob ng mga website ng EITCA Academy.

§19

1. Ang mga sumusunod na paraan ng bayad sa bayad ay tinatanggap:
a) Pagbabayad ng on-line, sa pamamagitan ng mga kooperasyong nagbibigay ng mga serbisyo sa pagbabayad ng on-line (kabilang ang mga credit/debit card, e-wallets at iba pang napiling pandaigdigang lokal at lokal na paraan ng pagbabayad na napapailalim sa kasalukuyang magagamit ng provider at rehiyon).
b) Ang paglipat ng wire sa bank account ng EITCI Institute, tulad ng nai-publish sa mga website ng EITCA Academy.
2. Sa kaso na tinukoy sa talata 1, point a), ang pagbabayad ay maaaring husay nang direkta pagkatapos o sa pagrehistro sa pamamagitan ng isa sa mga magagamit na pamamaraan. Ang mga pagbabayad sa kasong ito ay karaniwang na-finalize sa loob ng ilang segundo mula sa kanilang pagsisimula.
3. Sa kaso na tinukoy sa talata 1, point b), ang pagbabayad ay itinuturing na naayos matapos na matanggap ang mga pondo sa bank account ng EITCI Institute. Para sa tamang pagkakakilanlan ng pagbabayad kinakailangan na magbigay ng parehong buong pangalan ng kalahok at ang code ng napiling EITC/EITCA Programs sa pamagat ng paglipat, ayon sa ipinadalang mga tagubilin.
4. Ang EITCI Institute ay may karapatan na gawing magagamit ang iba pang mga paraan ng pagbabayad bukod sa mga tinukoy sa talata 1.
5. Ang impormasyon tungkol sa lahat ng magagamit na mga paraan ng pagbabayad ay nai-publish sa mga website ng EITCA Academy.
6. Ang detalyadong mga tuntunin ng paggamit para sa mga paraan ng pagbabayad na ibinigay ng mga panlabas na supplier ay tinukoy sa kani-kanilang mga termino at kundisyon na ibinigay ng mga supplier na ito. Ang mga link sa mga term na ito at kundisyon ay matatagpuan sa website ng EITCA Academy. Ang paggamit ng mga form na ito ng pagbabayad ay bumubuo ng pagtanggap ng mga term at kundisyon na nabanggit sa itaas. Ang EITCI Institute ay hindi mananagot para sa pagpapatupad ng proseso ng pagbabayad ng mga panlabas na supplier.

§20

1. Ang pag-aayos ng pagbabayad ay katumbas sa pagtatapos ng isang kasunduan sa electronic form sa pagitan ng kalahok at EITCI Institute para sa pagkakaloob ng napiling serbisyo/serbisyo ng sertipikasyon (pagkatapos dito ay tinukoy bilang Kasunduan sa Pakikilahok) alinsunod sa paglalarawan ng mga serbisyong ibinigay sa Ang mga website ng EITCA Academy at ang mga probisyon ng T&C na ito, at nagpapahiwatig ng pagkuha ng katayuan ng Kalahok ng EITCA Academy.
2. Sa kaso na ang pagbabayad ay hindi nabayaran ng kanilang mga kalahok mismo, o ang Kalahok ay walang bayad mula sa mga bayarin sa pakikilahok, ang Kasunduan sa Pakikilahok ay natapos sa elektronikong form sa sandaling ang Kalahok ay nag-uutos ng mga nauugnay na Programa ng sertipikasyon ng sertipikasyon na may bayad na ipinataw.
3. Konklusyon ng Kasunduan sa Pakikilahok ay maaari ring maganap sa ibang paraan (kasama ang form ng pagsulat), kung ang posibilidad na ito ay ibinigay ng EITCI Institute, o sa pamamagitan ng kasunduan ng mga partido.
4. Ang EITCI Institute alinsunod sa patakaran nito ay nagbibigay ng mga subsidyo na ibinibigay sa buong bayad sa bayad sa loob ng EITC/EITCA Certification Program sa mga taong may kapansanan, kabataan ng pre-tertiary school at mga taong may mababang katayuan sa sosyo-ekonomiko sa bilang ng mga mababang binuo na bansa (kasama ang Syria , Teritoryo ng Palestinian, Haiti, Yemen, Gambia, Malawi, Burundi, Congo, Uganda, Ethiopia, Tanzania, Mozambique). Bilang karagdagan, ang EITCI Institute ay maaaring magbigay ng pagtaguyod ng mga subsidyo para sa alinman sa EITC o EITCA Academy Certification na ipinagkaloob sa mga bahagyang pagbawas sa bayarin. Sa dating kwalipikasyon ng kaso para sa mga ipinagkaloob na bayad sa bayad ay isinasagawa sa isang pagpapahayag ng katayuan ng kalahok na maaaring sundan ng isang pag-verify ng nagpapatunay na dokumentasyon ng EITCI Institute. Sa huling kaso ang subsidized na bahagyang mga pagbawas sa bayarin ay nai-promote sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng EITCI subsidy e-code na nagbibigay ng kaugnay na pagbawas sa mga bayarin sa EITC/EITCA Certification order checkout na wasto sa lahat ng mga kalahok sa buong mundo. Ang pagbibigay ng subsidyo ng EITCI Institute na ipinagkaloob sa kaukulang pagbawas sa bayad sa sertipikasyon ay tanging sa pagpapasya ng EITCI Institute at limitado sa pamamagitan ng kapasidad ng pagpapatakbo nito. Inilalaan ng EITCI Institute ang karapatang limitahan o suspindihin ang ipinatupad na pagpapatupad ng sertipikasyon.

§21

1. Ang buong pag-access sa binili na EITCA Academies/EITC Courses sa e-learning platform ay isinaaktibo matapos na mabayaran ang pagbabayad (matapos ang pagtatapos ng Kasapi sa Pakikilahok).
2. Ang unang kaganapan ng pag-log in ng kalahok sa iniutos na EITCA Academy/EITC Program sa e-learning platform ay itinuturing na pagsisimula ng aktwal na pagkakaloob ng serbisyo.

§22

Kung ang mamimili at ang Kalahok ay magkakaiba-iba ng mga partido, o ang mamimili ay isang kumpanya o isang institusyon, ang sapat na data ng mamimili para sa invoice ay dapat ibigay sa seksyon ng impormasyon ng invoice ng form ng pagwawakas ng order.

V. Mga karapatan at obligasyon ng kalahok at mga patakaran ng pakikilahok

§23

Ang kalahok ay may karapatan sa:
1. I-access ang binili EITC/EITCA Program ng Sertipikasyon sa mga e-learning platform ng EITCA Academy.
2. I-access ang may-katuturang kurikulum ng sertipikasyon na inilarawan sa programa at lumahok sa pangwakas na pagsusuri.
3. Gumamit ng mga third-party na ibinigay ng software ng computer na itinalaga para sa mga opsyonal na ehersisyo (laboratoryo) at mga hands-on, sa mga saklaw na tinukoy ng mga may-katuturang kurikulum. Ang lahat ng mga Programa ng Sertipikasyon ng EITC ay tinukoy sa kanilang mga kurikulum bilang upang matiyak na mayroong isang pag-access sa panlabas na software na nagpapagana ng opsyonal na kasanayan na may kaugnayan sa programa ng sertipikasyon. Ang pag-access na ito ay nagsasangkot alinman sa bayad ng kalahok o libre, ngunit limitado sa oras ng mga pagsubok-bersyon ng komersyal na software o walang limitasyong libreng open-source software. Ang paggamit ng panlabas na software ay hindi kinakailangan upang makumpleto ang alinman sa mga may-katuturang Programa ng Sertipikasyon ng EITC. Ang lahat ng mga EITCA Academy na katangiang EITC Programa ng sertipikasyon ay inilaan upang makumpleto nang buo batay sa saklaw ng kaalaman na tinukoy sa may-katuturang kurikulum at isinangguni sa mga materyal na didactic. Ang papel ng panlabas na software ay nasa opsyonal na pag-unlad ng kasanayan ng kalahok na maaaring makamit sa paggamit ng mga bayad na komersyal na bersyon o ang mga limitadong oras na pagsubok na bersyon ng kaukulang software o sa mga nauugnay na kaso din sa pamamagitan ng paggamit ng libreng open-source software . Ang kalahok ay maaaring pumili upang dagdagan ang sariling kasanayan gamit ang may-katuturang panlabas na software kasama ang kaukulang eith na sertipikasyon ng EITC Certification Programme (Laboratories) na sumangguni sa mga oras ng programa na posible upang mapaunlakan sa paggamit ng alinman sa bayad na komersyal o oras na limitadong pagsubok na bersyon ng software o sa mga nauugnay na kaso ng ang libreng bukas na mapagkukunan ng software, gayunpaman ito ay lumalampas sa ipinatupad na pamamaraan ng sertipikasyon.
4. Gumamit ng mga online na konsultasyon hinggil sa kurikulum ng mga nakatala na kurso na ibinigay ng mga dalubhasa at mga koponan ng didactic na may pag-iingat sa mga nauugnay na Programa.
5. Tumanggap ng mga dokumento na tinukoy sa §15 pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng mga nakatala na EITC/EITCA Certification Program at pagtupad ng pormal na mga kondisyon na nakasaad sa T&C.
6. Makilahok sa mga espesyal na inisyatibo ng cofunding at subsidies, promosyon at mga paligsahan na inilaan para sa mga Kalahok ng EITC Certification at EITCA Academy Programs participant.

§24

Ang Kalahok ay obligadong:
1. Malutas ang remote na mga pagsusulit para sa lahat ng mga na-enrol na Programa ng Sertipikasyon sa pamamagitan ng kanilang sarili, napapailalim sa mga parusa na tinukoy sa §31.
2. Sumunod sa iba pang mga probisyon ng T&C na ito.

§25

1. Ang mga kalahok ay pumayag sa pagproseso ng kanilang personal na data ng EITCI Institute, ibig sabihin ang Certification Authority/Certyfying Body (ang European Information Technologies Certification Institute EITCI ASBL na nakarehistro sa Brussels, Belgium) para sa mga layunin ng pagbibigay ng serbisyo, pati na rin ang pagbabahagi ng mga datos na ito sa mga kasosyo na kasangkot sa pagpapatupad ng EITCA Academy, sa loob ng saklaw na kinakailangan para sa pagpapatupad ng samahan ng EITCA Academy, edukasyon at mga proseso ng sertipikasyon.
2. Ang personal na data na tinukoy sa talata 1 ay protektado at naproseso sa pagsunod sa mataas na pamantayan sa kaligtasan at alinsunod sa naaangkop na mga batas at regulasyon, lalo na sa General Data Protection Regulation, ie Regulation (EU) 2016/679 at kaukulang ligal na kilos. ng European Parliament at ng Konseho sa proteksyon ng mga indibidwal na may kinalaman sa pagproseso ng personal na data at sa libreng paggalaw ng naturang data. Ang lahat ng mga kalahok at lahat ng iba pang mga indibidwal na ang personal na data ay pinoproseso ng EITCI Institute ay may karapatan na humiling ng pagbabago ng kanilang data ayon sa katunayan ng kanilang form pati na rin ang pagtanggal ng kanilang data at pagtigil sa pagproseso nito. Sa huling kaso para sa EITCI na inisyu ng mga may hawak ng sertipikasyon ang isang kahilingan sa pagtanggal ng mga personal na data ay magkakaroon ng isang kinahinatnan ng pagkansela ng mga inisyu na Sertipikasyon.
3. Ang detalyadong impormasyon tungkol sa pagproseso ng mga personal na data at mga isyu sa privacy sa loob ng mga website ng EITCI Institute ay matatagpuan sa mga patakaran sa privacy na nai-publish sa loob ng kani-kanilang mga website.

§26

1. Kinikilala ng Kalahok na ang lahat ng mga materyales na ginawa ng aksyon na magagamit sa kanila bilang bahagi ng pakikilahok sa EITCA Academy ay eksklusibo isang intelektwal na pag-aari ng EITCI Institute o iba pang may-katuturang mga nilalang, at napapailalim sa ligal na proteksyon alinsunod sa mga naaangkop na regulasyon (kasama ang Intelektuwal na Ari-arian ligal na kilos at Directive 2001/29/EC ng European Parliament at ng Konseho sa pagkakaugnay ng ilang mga aspeto ng copyright at mga nauugnay na karapatan sa lipunan ng impormasyon). Ang kalahok ay may karapatan sa paggamit ng mga materyales na magagamit sa kanya at ang kanilang nilalaman (kabilang ang mga partikular na mga materyales na didactic, computer software at mga pagsusulit na nilalaman) eksklusibo lamang para sa layunin ng pag-aaral sa sarili, at hindi dapat gawing magagamit ang mga ito sa mga ikatlong partido nang walang malinaw pahintulot ng EITCI Institute o ang mga may-hawak na copyright copyright.
2. Sa isang kaganapan ng paglabag sa mga probisyon na tinukoy sa talata 1, ang EITCI Institute o ang mga may-ari ng copyright ay maaaring mag-claim ng kabayaran mula sa Kalahok para sa anumang materyal o hindi materyal na pinsala na sanhi ng paglabag na ito.

§27

1. Ang pagsisimula ng pamamaraan ng sertipikasyon at pagkuha ng (mga) sertipiko na tinukoy sa §15, talata 2, ay kinondisyon sa pamamagitan ng pagsumite ng isang pahintulot sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Certification ng EITCI Institute (simula dito ay tinukoy bilang Certification Agreement). Ang mga tuntunin at kundisyon ng Certification Agreement ay magagamit sa https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Ang Kasunduan sa Pagpapatunay ay dapat pirmahan ng kalahok sa Elektroniko o sa pagsulat kung saan ang isang kopya ng pag-scan ay maipadala sa pamamagitan ng email sa EITCA Academy Secretary Office. Sa kaso ng EITCI Institute ay hindi mapatunayan ang pagkakakilanlan ng kalahok batay sa pagkakaloob ng bayad sa bayad, ang EITCI Institute ay maaaring mangailangan ng isang kopya ng dokumento ng pagkakakilanlan ng kalahok (pambansang ID, pasaporte o iba pang dokumento ng pagkakakilanlan na tinukoy sa Certification Agreement) upang payagan ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan at pagiging tunay ng kalahok ng data na ibinigay sa Kasunduang sertipikasyon.
3. Ang pagpapadala ng mga dokumento na tinukoy sa talata 2 ay dapat maganap kaagad pagkatapos matanggap ang kahilingan mula sa EITCI Institute para sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng kalahok. Taglay ng EITCI Institute ang karapatang hindi mag-isyu ng Mga Sertipikasyon o kanselahin ang anumang mga Sertipikasyon na inisyu nito na tinukoy sa §15 sa mga kaso na hindi mai-verify ang pagkakakilanlan ng kalahok o paghahanap na ang ipinakilala ng kalahok ay hindi totoo. Sa ganoong kaso, ang kalahok ay hindi karapat-dapat para sa anumang pagbabalik ng bayad sa lahat o bahagi ng mga bayarin sa pakikilahok.
4. Sa isang kaganapan kung ang lahat ng kinakailangang pagsusuri ay naipasa ng kalahok, gayunpaman nabigo sila upang maihatid ang mga dokumento na tinukoy sa talata 2 bago ang 30 araw mula sa pagtatapos ng regulated maximum na panahon ng pagkumpleto ng paglahok na tinukoy sa §28, at kung walang pag-areglo ang maaaring gawin kasama ang kalahok tungkol sa petsa ng paghahatid ng mga dokumento na ito, ang EITCI Institute ay may karapatan na isaalang-alang ang mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduan sa Paglahok na nakumpleto, habang tinatanggal ang isang obligasyon na mag-isyu ng Sertipikong tinukoy sa §15, talata 2. Sa ganoong kaso, ang kalahok ay hindi karapat-dapat para sa anumang pagbabalik ng bayad sa lahat o bahagi ng mga bayarin sa pakikilahok.

§28

1. Ang regulated maximum na panahon ng pagkumpleto (maximum na tagal ng pakikilahok) ay 12 buwan para sa buong EITCA Academy at 3 buwan para sa bawat indibidwal na EITC Program (para sa pakikilahok ng non-Academy), na binibilang mula sa sandali ng pagtatapos ng Kasapi sa Pakikilahok at hanggang sa matagumpay pagpasa ng lahat ng kinakailangang pagsusuri.
2. Sa makatuwirang kahilingan ng kalahok, ang tagal na ipinahiwatig sa talata 1 ay maaaring mapalawak sa konsulta sa Direktor ng EITCA Academy. Ang EITCI Institute sa sarili nitong paghuhusga ay maaaring makapagpuna sa tinukoy sa itaas na mga term na walang hanggan sa pamamagitan ng independiyenteng paglabas nito.
3. Kung ang tagal na tinukoy sa talata 1 ay lumampas ng kalahok at walang pagsang-ayon sa pagpapalawig ng tagal na ito ay maaaring sumang-ayon, ang EITCI Institute ay may karapatan na wakasan ang Kasunduang Pakikilahok. Sa ganoong kaso, ang kalahok ay hindi karapat-dapat para sa anumang pagbabalik ng bayad sa lahat o bahagi ng mga bayarin sa pakikilahok.

§29

1. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga probisyon ng mga regulasyon sa proteksyon ng consumer (pagpapatupad ng Directive 2011/83/EU ng European Parliament at ng Konseho sa Mga Karapatan ng Consumer), ang kalahok na isang consumer (hindi naaangkop sa mga kumpanya/institusyon pati na rin ang mga indibidwal na nakikibahagi. sa mga gawaing pang-ekonomiya na gumawa ng pagbili sa ilalim ng mga aktibidad na ito) ay may karapatan na kanselahin ang isang malayuang natapos na Kasunduan ng Paglahok nang hindi nagbibigay ng anumang kadahilanan sa loob ng 30 araw mula sa pagtatapos ng Kasunduan sa Pakilahok, pagtanggap ng isang buong refund. Ang pagkansela ay dapat magkaroon ng isang form ng isang nakasulat na pahayag (na may sanggunian sa kani-kanilang batayang ligal), na-email bilang isang kopya sa EITCA Academy Secretary Office.
2. Ang karapatan sa pagkansela ay natatanggal kung ang aktwal na Sertipikasyon na tinukoy sa §15 ay inisyu para sa Kalahok bago matapos ang 30 araw na tinukoy sa talata 1.

VI. Huling probisyon

§30

Ang EITCI Institute ay hindi maaaring gampanan ng responsable para sa anumang mga paghihirap sa pagpapatupad ng EITC Certification at EITCA Academy Programs dahil sa anumang kadahilanan na lampas sa kontrol ng EITCI Institute (kasama ang mga kadahilanan na nagreresulta mula sa mga aksyong kalahok at pangatlong partido o ang lakas majeure).

§31

1. Sa mga pambihirang kaso, kung sakaling malubhang paglabag sa mga probisyon ng T&C ng kalahok, lalo na kapag napag-alaman na ang kalahok ay hindi lutasin ang pangwakas na pagsusuri sa kanyang sarili, o sa kaganapan ng pagpapabaya sa mga probisyon ng ang T&C ng kalahok na nagreresulta sa kawalan ng kakayahang matupad ang mga tungkulin ng EITCI Institute sa ilalim ng Kasunduan sa Paglahok, ang EITCI Institute ay may karapatan na kanselahin ang Kasunduan sa Pakikilahok na may agarang pagtatapos ng serbisyo. Sa ganoong kaso, ang kalahok ay hindi karapat-dapat para sa anumang pagbabalik ng bayad sa lahat o bahagi ng mga bayarin sa pakikilahok.
2. Bilang karagdagan, kapag napag-alaman na ang kalahok ay hindi malutas ang pangwakas na pagsusuri (mga) sa kanyang sarili, ang katotohanang ito ay isinasaalang-alang ng Certification Authority/Certifying Body, na maaaring magpasya na permanenteng ibukod ang kalahok mula sa posibilidad na makilahok sa alinman sa mga accredited na Programa ng Sertipikasyon sa hinaharap pati na rin upang kanselahin ang anumang mga Sertipiko na inisyu noong Lalahok. Sa ganoong kaso, ang kalahok ay hindi rin karapat-dapat para sa anumang refund ng lahat o bahagi ng mga bayarin sa pakikilahok.

§32

Ang Pakikilahok ng Pakikilahok ay isinasaalang-alang na maisakatuparan pagkatapos maipalabas ang mga dokumento na tinukoy sa §15 sa Kalahok, o pagkatapos ng pagtatapos ng Kasunduan sa Pakikilahok na napapailalim sa mga probisyon ng T&C o sa pamamagitan ng magkakasamang pahintulot ng mga partido. Ang kalahok ay gayunpaman ay kinakailangan upang sumunod sa lahat ng mga obligasyon ng mga T&C at ang Certification Agreement habang hawak ang kanyang EITCI Institute na inisyu ang sertipikasyon.

§33

1. Ang mga T&C pati na rin ang anumang mga isyu na hindi sakop ng mga T&C tungkol sa paglalaan ng mga serbisyo ng EITCI Institute ay pinamamahalaan ng batas ng Belgium at isasailalim sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng Belgian.
2. Ang mga partido ay dapat na magsikap na mabutas ang anumang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa pakikilahok sa EITCA Academy at ang pagsunod sa mga probisyon ng T&C, sa pamamagitan ng magkakasamang kasunduan. Sa kawalan ng isang mahusay na pag-areglo ang teritoryal na hurisdiksyon ng mga awtoridad ng hudisyal na angkop para sa punong-himpilan ng EITCI Institute ay dapat ipagpalagay.

§34

Ang mga T&C na ito ay epektibo simula sa ika-1 ng Hulyo 2014 at maaaring sumailalim sa mga pag-update at pagbabago, lalo na upang mapabuti ang kalidad ng mga ibinigay na serbisyo.